Jak rozpocząć współpracę z adwokatem?

W sprawach karnych najważniejsza jest szybkość działania, szczególnie w sytuacji gdy podejrzany został zatrzymany. Żeby rozpocząć działanie jako obrońca muszę być upoważniony do obrony podejrzanego. W tym celu należy podpisać formularz upoważnienia do obrony, który znajduje się tutaj. Upoważnienie do obrony może podpisać praktycznie każdy – osoba z rodziny, znajomy, kolega, przyjaciel, a nawet ktoś zupełnie dla podejrzanego obcy.

Osoba, która podpisała formularz upoważnienia do obrony jest zleceniodawcą, a więc osobą zlecającą obronę podejrzanego. Zleceniodawca jest również osobą, od której adwokat w pierwszej kolejności spodziewa się uzyskać podstawowe informacje dotyczące podejrzanego i jego zatrzymania. Bardzo pomocna jest tutaj informacja o tym, jaka jednostka prokuratury lub policji prowadzi postępowanie oraz sygnatura akt. Jeśli zleceniodawca nie jest w stanie tego ustalić, wystarczy że wskaże dane personalne zatrzymanego, miejsce i czas zatrzymania. Na tej podstawie adwokat jest w stanie ustalić prowadzącego postępowanie i podjąć dalsze kroki.