Jak skontaktować się z osobą przebywającą w areszcie?

Nie wszyscy podejrzani odpowiadają z wolnej stopy. Wobec niektórych sąd na wniosek prokuratury zarządza zastosowanie aresztu tymczasowego. Areszt tymczasowy jest środkiem zapobiegawczym stosowanym w przypadku, gdy istnieją dowody świadczące o prawdopodobieństwie popełnienia przez podejrzanego/oskarżonego przestępstwa. Zgodnie art. 251 § 3 kpk postanowienie sądu o zastosowaniu środka zapobiegawczego musi zawierać uzasadnienie. Postanowienie o zastosowaniu aresztu tymczasowego może zostać skutecznie zaskarżone przez obrońcę.

 

Polskie prawo karne reguluje zasady kontaktów osób przebywających w areszcie tymczasowym ze światem zewnętrznym. Podstawowym sposobem kontaktowania się z zatrzymanymi są widzenia. Osoba, która ma zamiar zobaczyć się z osadzonym musi uzyskać zgodę odpowiedniego organu – prokuratury lub sądu. W przypadku zastosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania (TA) na prośbę osób najbliższych klienta osobiście składam wniosek o wydanie zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie z aresztowanym. Potrzebne do tego są dane osoby wnioskującej o widzenie:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania.


Aby uzyskać szczegółowe informacje o terminach widzeń należy wejść na stronę internetową aresztu, w którym przebywa osadzony.