Identyfikator SDE

SDE, czyli System Dozoru Elektronicznego to jedna z form odbywania kary pozbawienia wolności. Forma szczególna – bo polegająca na odbywaniu kary poza zakładem karnym, na wolności, a zatem nie niosąca za sobą wszystkich negatywnych konsekwencji izolacji penitencjarnej, w postaci choćby rozłąki z rodziną, utraty możliwości wykonywania pracy zarobkowej, czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest instytucją prawa karnego wykonawczego polegającą na odsunięciu w czasie chwili rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności – a zatem stanowi ustawowy wyjątek od zasady, że prawomocnie orzeczona kara pozbawienia wolności podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Tymczasowe aresztowanie

Wśród katalogu środków zapobiegawczych (czyli środków mających na celu zagwarantowanie prawidłowego toku postępowania karnego) przewidzianych w ustawie Kodeks postępowania karnego najsurowszym z nich jest tymczasowe aresztowanie. Jest to jednocześnie jedyny środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym, a zatem polegającym na pozbawieniu podejrzanego wolności.

Jak skontaktować się z osobą przebywającą w areszcie?

Nie wszyscy podejrzani odpowiadają z wolnej stopy. Wobec niektórych sąd na wniosek prokuratury zarządza zastosowanie aresztu tymczasowego. Areszt tymczasowy jest środkiem zapobiegawczym stosowanym w przypadku, gdy istnieją dowody świadczące o prawdopodobieństwie popełnienia przez podejrzanego/oskarżonego przestępstwa. Zgodnie art. 251 § 3 kpk postanowienie sądu o zastosowaniu środka zapobiegawczego musi zawierać uzasadnienie. Postanowienie o zastosowaniu aresztu tymczasowego może zostać skutecznie zaskarżone przez obrońcę.

Jak rozpocząć współpracę z adwokatem?

W sprawach karnych najważniejsza jest szybkość działania, szczególnie w sytuacji gdy podejrzany został zatrzymany. Żeby rozpocząć działanie jako obrońca muszę być upoważniony do obrony podejrzanego. W tym celu należy podpisać formularz upoważnienia do obrony, który znajduje się tutaj. Upoważnienie do obrony może podpisać praktycznie każdy – osoba z rodziny, znajomy, kolega, przyjaciel, a nawet ktoś zupełnie dla podejrzanego obcy.